Chè Bưởi An Giang (Set 40 – 45 Chén)

159,000 

SET NGUYÊN LIỆU NẤU CHÈ BƯỞI ĐẬU XANH AN GIANG