Tàu Hũ Trân Châu (Set 12 -15 chén)

175,000 

Set nguyên liệu nấu Tàu hũ trân châu đường đen 2 vị tại nhà